Jeg hedder Maja Lykketoft og jeg er cand. mag. i dansk og litteratur med speciale i formidling og journalistik. 
I de sidste 12 år har jeg arbejdet med kommunikation i alle afskygninger hovedsaligt som PR, presse, markedsførings-og kommunikationsansvarlig, men også som redaktør både på bøger og webformater, som  TV-journalist, skribent og researcher.  Der udover har jeg fungeret som fotograf og stået for mindre videoproduktioner.

Jeg har journalistisk og redaktionel erfaring både fra DR TV og som freelanceskribent, men i de sidste mange år er det PR- og pressearbejde i kulturens verden, der har fyldt det meste. I de sidste 6 år har jeg hovedsageligt befundet mig i museumsverden: først på J.F. Willumsens Museum og nu på det kulturhistoriske museum Mosede Fort som kommunikationsansvarlig. Undervejs har der været andre opgaver blandt andet for Aprilfestival, Bikubenfondens Museumspriser og andre store events og prisuddelinger.    

Jeg har erfaring med at arbejde for både stat og kommune, for både offentlige og private organisationer og kan derfor imødekomme mange forskellige tilgange til kommunikationsområdet, samarbejdsrelationer, PR og presserelationer, samt markedsføringsstrategier. Jeg har været vidt omkring - se her

Temabårne projekter med mulighed for at komme lidt i dybden er især noget jeg holder af. Jeg holder også af, når det skrevne eller talte ord akkompagneres med et visuelt udtryk uanset om det er pr. trykt artikel, film eller foregår på sociale medier. Jeg tager gerne imod nye udfordringer med både redaktionelle, freelanceartikler, film- og kampagneopgaver.

På Mosede Fort tager mig af den eksterne kommunikation med alt, hvad det indebærer af pressemeddelelser, nyhedsbreve, artikelskrivning, hjemmesideredaktion, SoMe, film og fotooptagelser, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, annoncer, foldere, plakater ect. Udover den professionelle kommunikation på mange niveauer og alle tænkelige flader, så er de blomsterende samarbejder og sparringen med kollegaer en vigtig del af min daglige kommunikation.

KAMPAGNER:
Jeg har stor erfaring med PR- og pressekampagner. Her foretrækker jeg at blive inddraget allerede i planlægningsfasen, deltage i den strategiske fase og sammen med jer udvikle en PR-plan, der tilrettelægger kommunikation med både samarbejdspartnerne og sponsorer og kommunikationen til målgruppen på de digitale og sociale platforme. Jeg producerer kampagneindhold og materiale sammen med dygtige grafikere og trykkere. Der udover laver jeg opsøgende pressearbejde. Jeg producerer selv kampagnefilm og fotodokumentation efter aftale.

PRESSE:
Har du en historie eller et større projekt, du gerne vil have omtalt i medierne, så hjælper jeg dig med at formulere budskabet, blive skarp på målgruppen. Jeg rådgiver om vinkling, medier og kommunikationsflader. Mere konkret kan det munde ud i:

  • Pressemeddelelser

  • Prod.plan hvor og hvornår skal hvilke budskaber leveres

  • Liste pressekontakter/medier

  • Udsendelse til redaktionerne

  • Opsøgende pressekontakt / opringning efterfølgende

  • En liste over mediernes dækning af jeres historie.

KOMMUNIKATION:
Jeg brænder for at hjælpe dig med kommunikation i mange sammenhænge og på mange slags platforme - eller blot løse også en enkeltstående kommunikations- og formidlingsopgaver. F.eks. producerer jeg skriver jeg hjemmesidetekster, pjecer og artikler.

FILM:
Jeg laver film til prisuddelinger, festivaler, konferencer og udstillinger, men jeg laver også mindre interview og portrætfilm. Jeg står ofte for alle faser af produktionen og holder mig jævnligt opdateret med redigeringsprogrammet Premiere Pro. Se et udvalg af mine film her

ARTIKLER:
Der udover skriver jeg artikler til magasiner og aviser på freelancebasis og tager ofte de medfølgende fotos . Se her